Jakie dane przetwarzamy?

Zasadniczo nie przetwarzamy i nie wykorzystujemy żadnych danych Użytkowników naszej strony internetowej, która stanowi jedynie źródło informacji o działalności naszej firmy. Strona zbudowana jest w oparciu o gotowy szablon oparty na technologii Joomla, który może zapisywać informacje w plikach cookies, oraz informacje zawarte w logach systemowych, które mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Ich wykorzystywanie przez nas może być wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, jak również w celu ustalenia miejscowości, z której logował się Użytkownik. Nasza firma obecnie nie wykorzystuje w żaden sposób tych informacji.

W przyszłości dopuszczamy możliwość wykorzystania informacji gromadzonych w plikach cookies dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego naszej firmy. Jeżeli to nastąpi, zostanie to zrealizowane z poszanowaniem zasad obowiązującego prawa.

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem bazy danych jest firma Valorco Krzysztof Jeżowski, z siedzibą w Chorzowie (41-503), przy ul. Węzłowiec 9, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 634 119 55 80, Regon 276848437. Administrator przestrzega postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Nie przetwarzamy danych zapisywanych w plikach cookies naszej strony internetowej.

Czy możemy przekazywać dane?

Państwa nie są przez nas przekazywane żadnym podmiotom. Mogą one jedynie być udostępniane na żądanie o podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom).

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzanych przez nas danych?

Odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do nas na adres pocztowy lub drogą elektroniczną - dane do kontaktu podane są w zakładce "Kontakt".

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego naszej firmy jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Czy używamy profilowania?

Strona ta nie jest platformą treści reklamowych ani też nie gromadzimy danych Użytkowników, które pozwalałyby na profilowanie, innych niż dane gromadzone w plikach cookies, co do których dopuszczamy w przyszłości ich przetwarzanie w sposób zautomatyzowany służący analityce i działaniom marketingowym naszej firmy.

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, jak również w celu ustalenia miejscowości, z której nastąpiło logowanie.

Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.

Pliki cookies

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne oglądanej na stronie internetowej.