Analityka biznesowa dla aptek / sieci detalicznych


Wartość, jaką dostarczamy klientowi, opera się na trzech elementach:

1. Przekształcamy dane gromadzone codziennie w systemach aptek (a także sklepów, restauracji, etc.) w informację pozwalającą na podjęcie odpowiednich decyzji. Przykładowo:

   - które produkty się nie sprzedały i należy je zwrócić do dostawcy, zanim upłynie termin dopuszczalnego zwrotu;

   - które produkty w danej aptece są zagrożone przeterminowaniem i co najlepiej zrobić z każdym z nich (przesunięcie do innej apteki, w której dany produkt lepiej się sprzedaje; wyprzedaż; itp.);

   - jak wygląda na dzień dzisiejszy wykonanie kontraktu zawartego z producentem przez daną aptekę / sklep;

   - które produkty z danej kategorii powinienem usunąć, aby zwiększyć marżę / zwiększyć udział innych produktów w tej kategorii (np. produktów producenta, z którym zawarto kontrakt);

   - jak wygląda skuteczność każdego z pracowników jako sprzedawcy; który z pracowników nie rekomenduje produktów komplementarnych; itp.

2. Dostarczamy odpowiednio przygotowaną informację (raport) bezpośrednio do apteki / sklepu;

3. Sprawdzamy, czy zalecenia zawarte w raporcie zostały wykonane (raport dla właściciela / kierownictwa).