Cyberbezpieczeństwo

Od czasu powszechnego wykorzystania Internetu zagrożenia dla przedsiębiorstw w obszarze cyberbezpieczeństwa są znacznie większe i cały czas rosną. Ataki hakerskie nastawione na przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika w celu przejęcia danych i/ lub ich zaszyfrowania w celu wymuszenia okupu są powszechne i coraz bardziej wyrafinowane. Powoduje to, że do zapewnienia bezpieczeństwa firmowych danych nie wystarczy instalacja programu antywirusowego. Kiedy pracownicy firmy korzystają w swojej pracy z różnych aplikacji, portali społecznościowych, wymieniają pliki jako załączniki do poczty email, jak i przez różnego rodzaju dyski zewnętrzne, zabezpieczenie się przed atakami hakerskimi w tradycyjnym modelu infrastrukturalnym (antywirusy, firewall'e, etc.) jest coraz bardziej skomplikowane i kosztowne. Wdrożenie takich rozwiązań jest też czasochłonne, a samo rozwiązanie jest mało elastyczne. 

Jest to problem szczególnie dla małych i średnich firm, nie mających odpowiednich zasobów ani nie zatrudniających specjalistów od cyberbezpieczeństwa (która to dziedzina jest współcześnie bardzo skomplikowana, o czym świadczy fakt, że na świecie funkcjonuje ponad 14.000 rozwiązań w zakresie ochrony danych przed cyberatakami). Dlatego cenne dane firm z grupy MSP są głównym celem ataków hakerskich. 

Rozwiązaniem dla małych i średnich firm chcących zapewnić sobie realne, a nie pozorne bezpieczeństwo swoich danych bez budowania własnych systemów ochrony i zatrudniania specjalistów jest ochrona każdego połączenia sieciowego, jakie nawiązywane jest przez dane urządzenie wykorzystywane w firmie (komputer, telefon komórkowy). Takie rozwiązanie oferuje firma Veronym.

 

Co ważne, jest ono oferowane jako usługa (w modelu SaaS), a nie jako system oparty na infrastrukturze (hardware + software), którą firma musi nabyć, odpowiednio skonfigurować, a następnie rekonfigurować w miarę zmieniających się potrzeb. 

Subskrypcja usługi Veronym:

- zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa cyfrowego przy koszcie niższym od budowy własnego systemu (zapewne mniej skutecznego);

- uruchomienie usługi następuje natychmiast po jej aktywowaniu (własny system trzeba budować znacznie dłużej);

- jest skalowalna (w dowolnym momencie można dodać objąć ochroną kolejnych firmowych użytkowników, jak i zrezygnować z części subskrypcji, jeśli nie są już potrzebne). 

Aby za darmo przetestować usługę Veronym, możesz skorzystać z poniższego linku:

 https://customerportal.veronym.com 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami (Valorco jest certyfikowanym partnerem Veronym).